Styrelse

Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde

Stadgar

Dämmningsgränser

Fiskerätt ( här kan du se om din fastighet har fiskerätt I St: Bygdeträskets FVO)

Vi håller i skrivande stund på med uppdatering av förteckningen, ett stort antal av fastigheter i nuvarande förteckning har bytt ägare de senaste 10-20 åren och många uppgifter är föråldrade, vi publicerar den nya så snart som möjligt!

 

Design: Mona-Lisa Lindgren Webbansvarig: Rolf Karlsson