Put and take

Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde

 

Put and take

Skorvbergstjärn

Vårt specialvatten för vinterfiske, sjön är rotenolbehandlad, där finns endast röding, yta 9 ha, största djup 6 m, siktdjup 5 meter.

Utsättning av 1-somrig röding sker årligen, fisken får växa till i sjön på naturlig väg vilket borgar för en god kvalitet

på den vuxna fisken. I dagsläget finns röding i storlek upp till 1 kg i sjön.

Fiskarter: Rotenolbehandlad, endast röding.

Fiskekort: Köpes från lokala återförsäljare.

Fiskemetoder: is-mete.

Öppethållande: 1:a advent 1:a maj.

Design: Mona-Lisa Lindgren Webbansvarig: Rolf Karlsson