Fisketillsyn

Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde

Regler för fiskevårdsområdet

Fiskekort krävs för att få fiska i alla vatten inom Stora Bygdeträskets FVO.

Fiskekortet är personligt, men make/maka kan fiska på samma kort. (Detta gäller endast årskort)

Regler och bestämmelser inom Stora Bygdeträskets fiskevårdsområde:

Allt fiske inom området sker för husbehov, all försäljning av fisk från vårt område är förbjudet,

Bryter du som fiskare våra regler anmäls överträdelsen till Polis som sedan tar ställning om överträdelsen ska gå vidare till åklagare.

Med husbehov menas att du fiskar med eftertanke och återhållsamhet.

Följ gällande fiskeregler och ta inte upp mer fisk än du själv behöver för ditt eget behov.

Fångstbegränsningar och fiskeregler sätts för att reglera att uttaget av fisk sker på en nivå som våra bestånd klarar av och på detta sätt kan vi trygga återväxten, hålla ett balanserat ekosystem i våra sjöar och utveckla ett attraktivt fiske.

Genom att följa reglerna hjälps vi alla åt att bevara och förvalta fisket idag och för framtiden.

Observera att fiske UTAN fiskekort, där sådant krävs, är en olaglig och straffbar handling enligt Svensk lag. (HVMFS - FIFS 2004:37). Fisketillsynsmän har därför rätt att beslagta all utrustning som används och olovligt fiske leder till polisanmälan.

Familjeårskortet och dygnskort omfattar fiske med spö och krok inom samtliga vatten inom fiskevårdsområdet förutom put and take-vattnen. På familjeårskortet fiskar hela familjen med hemmavarande barn under 16 år i målsmans sällskap.

Fiskerättsbevis löses endast via en av styrelsen utsedd försäljare för kontroll av fastighetsbeteckning. Fastighetsbeteckning och namn på fiskerättsägaren skall alltid finnas med på fiskerättsbeviset, uppgifter om vilka som äger fiskerätt hittar ni på vår hemsida.

Anmälan av fångst av harr och öring vill vi gärna få in via hemsidan så snart som möjligt, det är viktigt för oss och de myndigheter som vi samarbetar med idag att få en bild av hur utvecklingen på fiske i strömmande vatten utvecklas. Tallån har kalkats för mer än 15 miljoner kronor sedan starten 1991, Sikån har restaurerats för 200.000 kr och vi är angelägna om att få in uppgifter på att det har gjort nytta för att försvara kostnaden

CR (hullingfria krokar ) gällers i strömmande vatten på harr och öring i våra större åar ( Sikån, Tallån, Risån, Kvarnbyån )

 

 

Design: Mona-Lisa Lindgren Webbansvarig: Rolf Karlsson