Fiskekort

Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde

Fiskekortsförsäljning

Fiskekort krävs för att få fiska i alla vatten inom Stora Bygdeträskets fiskevårdsområde.

Fiskekortet är personligt, men make/maka kan fiska på samma kort. (Detta gäller endast årskort)

Barn och ungdomar upp till och med 14 år behöver ej lösa fiskekort.

Man måste självklart känna till och följa gällande regler inom fiskevårdsområdet.

Fiske av minderårig sker under målsmans ansvar.

Stora Bygdeträskets fiskevårdområde tar EJ ansvar för eventuella olyckor som sker under fiske eller aktiviteter vid våra vatten.

Observera att fiske utan fiskekort, där sådant krävs, räknas som olovligt fiske vilket är en åtalbar handling enligt svensk lag.

Gädda över 80 cm måste släppas tilbaka

CR gäller i alla strömmande vatten för harr och öring

Markägarkort/fiskerättsbevis kan endast lösas av ägare av fastighet med fiskerätt inom fiskevårdsområdet och det kostar 200/år

Detta markägarkort/fiskerättsägarbevis berättigar till nätfiske i sjöar där fastighetsägaren har fiskerätt. Fiskerätten för fastigheten ska kunna intygas, information om fastighet har fiskerätt kan fås på hemsidan under styrelse eller via Lantmäteriet.

För nätfiske gäller vissa regler och krav på märkning av utrustning.

Pris för fiskekort:

Dygnskort 60 kronor

Familjeårskort 250 kronor

Säsongskort Skorvbergstjärn 350 kronor ( max 30 fiskar )

Dagskort Skorvbergstjärn 50 kr ( max 3 fiskar )

Fiskerättsbevis för fiskerättsägare kostar 200/år.

(Bygdeträsket, Göksjön, Villvattnet och Tallträsket) Gädda över 80 cm skall ovillkorligen släppas tillbaka.

CR gäller i alla strömmande vatten för Harr och Öring

Olika sätt att köpa fiskekort:

Betala via bankgiro: 504-8947

Märk betalningen med ditt namn och ta med detta betalningskvitto för uppvisning vid fiskekortskontroll.

Betala med swish: 123 676 3452

Webbförsäljning
 direktlänk: https://www.fiskekort.se/storabygdetrasket/

 

 

 

 

Återförsäljare:

Skellefteå: Turistinformation Skellefteteå

Burträsk: OK/Q8 Burträsk

Bygdsiljum: Ica Bygdsiljum

Utöver dessa finns ytterligare försäljare ute i byarna som kan hjälpa dig till rätta med frågor och fisketips.

Bygdsiljum

Per-Gunnar Hultman 0914-202 40

Högliden

Olov Lundgren 0914-201 59

Kvarnbyn

Berit Johansson 070-369 25 95

Bygdeträskliden

Ulf Wiklund 0914-210 75

Innansjön

Ove Lindgren 0914-600 67

Forsliden

Göran Karlsson 0914-510 20

Villvattnet

Birgitta Lundström 0914-620 55 mobil: 070-657 86 22

 

Design: Mona-Lisa Lindgren Webbansvarig: Rolf Karlsson