Hem

Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde

Fiskesäsongen är i gång för fulla muggar!

Seniorklass, största gäddan, Juniorklass största gäddan, Utlottningspris; alla som sänder in bild med kort beskrivning på fångst och var gäddan är fångad deltar i en utlottning, skicka ditt bidrag via mail och delta i tävlingen! Lycka till!

VARIERAT FISKE

Stora Bygdeträskets Fiskevårdområde omfattar 7 000 hektar vatten i Burträsk sockens skogsbygder. Området genomkorsas av riksväg 364 som förbinder städerna Umeå-Skellefteå. Serviceorter inom området är Bygdsiljum och Burträsk med bank, post, affärer, camping, vårdcentral och all den service som krävs för att man skall finna sig till rätta.

Fiskevatten av de mest skiftande slag, från små oansenliga bäckar till Västerbottens landskaps största sjö, Stora Bygdeträsket som erbjuder dig som sportfiskare en mängd olika möjligheter att bedriva just det fiske som intresserar dig, med de för området typiska fiskarterna såsom gädda, abborre, harr och öring

I Skorvbergstjärn bedrivs put-and-take fiske under tiden 1 december till 1 maj.

Obs:

Gädda över 80 cm längd måste ovillkorligen släppas tillbaka.

CR gäller i alla strömmande vatten för harr och öring

 

Design: Mona-Lisa Lindgren Webbansvarig: Rolf Karlsson